Termeni si conditii | Stiri | Despre Noi | Locuri de Munca | Suport | Contact
Host Expert » Termeni si conditii

Termeni si conditii

Prezentul Contract stabileste Termenii si Conditiile in care dumneavoastra puteti utiliza serviciile de gazduire, inregistrare domenii, etc ale SC Top Level Hosting SRL si site-ul www.hostexpert.ro. Prin utilizarea serviciilor oferite si a site-ului declarati ca acceptati sa respectati Termenii si Conditiile prezentului Contract.

SC Top Level Hosting SRL isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza in orice moment site-ul www.hostexpert.ro si prezentul Contract, modificarile intrand in vigoare odata cu inscrierea lor pe site. SC Top Level Hosting SRL beneficiaza de acest drept fara notificari sau instiintari prealabile. Verificarea periodica a modificarilor si schimbarilor intervenite in prezentul Contract, precum si corectitudinea datelor de contact furnizate de dumneavoastra sunt in intregime responsabilitatea dumneavoastra.

In cazul in care nu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile Contractului sau aoricarei prevederi din acesta, va rugam sa incetati accesarea site-ului sau utilizarea in orice mod a serviciilor oferite prinintermediul lui. Folosirea in continuare a serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.hostexpert.ro reprezinta acceptarea Contratului, precum si a modificarilor ulterioare.

Partile prezentului Contract sunt:

SC Top Level Hosting SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/208/2009, cu sediul in Str. Dobrescu Constantin Arges, Bloc B6, Scara C, Apartament 7, Pitesti-ARGES, telefon 0348.815.234 , cod fiscal RO25103265, denumita in continuare Top Level Hosting si dumneavoastra (orice persoana fizica sau juridica care viziteaza,acceseaza sau opteaza pentru unul sau mai multe dintre serviciile oferite prin intermediul acestui site), denumita in continuare Client.

obiectul contractului

Obiectul prezentului Contract il constituie furnizarea de catre Top Level Hosting, de serviciide gazduire web, inregistrare nume domenii, precum si alte servicii (instalari, configurari, administrari....) conform cu parametrii tehnici si conditiile comerciale corespunzatoare pachetului deservicii pentru care a optat Clientul.

Clientul cunoaste faptul ca serviciile oferite nu includ conectivitatea acestuia la Internet.

Parametrii tehnici si conditiile comerciale a pachetului:
Start: http://____________
Standard: http://_____________
Pro: http://_________________
Ultra: http://___________________
Email: http://________________________________
Reseller: ______________________________________

durata contractului

Prezentul Contract intra in vigoare la data in care serviciul contractat a fost activat.

Durata prezentului Contract este de 1 an.

Contractul se considera prelungit pe noi perioade de 1 an, daca nici una din parti nunotifica celeilalte parti intentia de incetare a Contractului, cu 15zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

conditii de plata

Top Level Hosting va emite factura pentru serviciile contractate, pe perioada de facturarealeasa de Client. Frecventa platii este aleasa de Client, printr-o solicitare adresata departamentului comercial, prin email sau prin fax. Plata serviciilor se va face in termen de 10 zile de la dataemiterii facturii. Toate facturile si platile sunt procesate in RON.In cazul intarzierii platii se va plati o penalitate de 1 % pefiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata afacturii. Plata va fi considerata in termen daca sumele facturate vorintra in contul Top Level Hosting pana la data scadentei mentionata infactura emisa si/sau in Contract. Plata efectuata valabil nu arecaracter returnabil, nici in cazul in care Clientul renunta anticipatla serviciile contractate, decat in primele 30 de zile devalabilitate a Contractului.

In cazul in care factura nu este primita dupa data obisnuita de facturare, Clientul nu este exonerat de obligatia de plata la termenul scadent, acesta obligandu-se sa solicite informatii despre sumele facturate sau sa solicite copii certificate ale facturii emise. Clientul va putea contesta in scris valoarea facturilor pana cel tarziu la data scadentei. Necontestarea valorii facturilor in acest termen va semnifica acceptarea acestora.

Intarzierea platii cu mai mult de 10 zile de la data scadentei, atrage dupa sine suspendarea furnizarii serviciilor lunare ale Clientului, fara nici o notificare prealabila. Reactivarea serviciilor se va face doar dupa achitarea decatre Client a tuturor sumelor datorate, inclusiv a penalitatilor si a taxei de reactivare.

In cazul suspendarii contului Clientului, informatiile stocate in spatiul alocat, vor fipastrate de Top Level Hosting pentru o perioada de 30 de zile, incepand cudata suspendarii contului. In cazul in care contul Clientului nu va fi reactivat in aceasta perioada, Top Level Hosting isi rezerva dreptul dea sterge permanent de pe serverele sale toate informatiile din contul Clientului, incluzand dar nelimitandu-se la informatia procesata, lista e-mailurilor, fisiere, e-mail si pagini web, etc. Top Level Hostingnu are nici o obligatie in urma actiunii de stergere a contului.

Top Level Hosting isi rezerva dreptul de a modifica conditiile de furnizare a serviciilor prevazute in prezentul Contract, cu o notificare scrisa prealabila de 15 dezile, termen in care Clientul poate sa opteze pentru incetareaContractului. Daca Clientul nu comunica nimic in termenul stabilit, se considera ca a acceptat noile conditii de furnizare a serviciilor.

incetarea contractului

Clientul poate rezilia prezentul Contract:

(1) in orice moment, prin notificarea scrisa adresata catre Top Level Hosting cu minim 15 zile inainte de incetarea Contractului. Tarifele pentru serviciile achitate in avans nu se ramburseaza.

(2) in cazul in care nu este de acord cu modificarile conditiilor de furnizare a serviciilor.In acest caz Clientul trebuie sa trimita cererea de reziliere aContractului, in termen de 15 zile de la data la care a luat lacunostiinta de noile conditii de furnizare a serviciilor.

(3) daca in termen de 15zile, de la data la care Top Level Hosting a fost notificata ca nu si-aexecutat ori isi executa in mod necorespunzator oricare din obligatiile ce-i revin, Top Level Hosting nu a solutionat problemele semnalate.

Top Level Hosting poate rezilia prezentul Contract, cu o notificare de 15 zile daca:

(1) Clientul nu isi respecta obligatiile mentionate in prezentul Contract sau prevazute de legislatie si care sunt in legatura cu prezentul Contract;

(2) Clientul a furnizat la inregistrare informatii false;

(3) Clientul nu a raspuns comunicarilor trimise pe adresa de email declarata la inregistrare;

(4) Clientul este angajat in activitati ilegale, frauduloase sau orice tip de activitati careintra in incidenta legii;

(5) Clientul monopolizeaza resursele sistemului si impiedica furnizareaserviciilor catre ceilalti clienti;

Prezentul contract inceteaza:

(1) la expirarea duratei contractuale cu conditia transmiterii unei notificari scrise cu celputin 15 zile inainte de expirarea acesteia;

(2) de drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata in cazul incare una din parti este declarata in stare de incapacitate de platasau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului Contract;

(3) daca orice parte nu respecta termenii si conditiile prezentului Contract si nu depunetoata diligenta necesara pentru a remedia situatia aparuta in timp de15 zile de la primirea preavizului de la cealalta parte.

Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilordeja scadente intre parti. Top Level Hosting nu va returna Clientuluitarifele pentru serviciile achitate in avans.

politica de utilizare a serviciilor

Serviciile furnizate de Top Level Hosting pot fi utilizate numai in scopuri legale.Clientului ii sunt interzise transmiterea, stocarea sau prezentareade informatii, date sau materiale:

  • care incalca legile romanesti si internationale;

  • care sa duca la incalcarea copyright-ului, a marcii inregistrate, a dreptului de autor, a secretului comercial sau a altor drepturi de proprietate intelectala sau a dreptului la intimitate, la publicitate sau altor drepturi de proprietate a oricarei parti;

  • cu continut ilegal, daunator, amenintator, abuziv, hartuitor, defaimator, vulgar, obscen, calomnios, rasial, discriminatoriu, care incalca intimitatea altora;

  • care incalca legislatia cu privire la protectia minorilor,

  • care au atasati virusi, worm, cal troian sau orice alte coduri, fisiere sau programe care pot intrerupe, distruge sau limita functionalitatea oricarei componente software sau hardware a serverelor Top Level Hosting sau ale unei terte parti.

Resursele sistemului trebuie utilizate astfel incat sa nu afecteze performanta serverelorsi astfel buna functionare a serviciilor celorlalti clienti.

In cazul constatarii folosirii abuzive a resurselor sistemului Top Level Hosting va notifica Clientul si ii va solicita ca in termen de 24 de ore sa ia masuripentru remedierea situatiei. Pentru limitarea folosirii abuzive aresurselor si pentru a asigura un nivel corespunzator al serviciilorpentru toti Clientii, Top Level Hosting va putea in mod justificat limitaanumiti parametri ai pachetelor, precum viteza de transfer a datelor, accesul la anumite servicii, etc pentru un Client sau pentru totiClientii. Top Level Hosting poate lua orice masura necesara pentru a mentine buna functionare a serverului, inclusiv - dar nu numai - suspendarea sau stergerea contului Clientului.

In situatia in care contul Clientului necesita un consum mai mare de resurse, acesta esteobligat sa contacteze Top Level Hosting pentru a solicita marirearesurselor alocate evitand astfel suspendarea sau stergerea contului.

Cateva exemple de materiale sau link-uri care sunt interzise pe serverele Top Level Hosting: scripturi pentru proxy, scripturi pentru IRC, anonimizator, mailbomber, muzica sau programe nelicentiate, material pornografic, software piratat, programe sau arhive pentru hackeri, site-uri de Warez, Cracks, software pentru trimiterea de email-uri nedorite(spamming), materiale pentru care nu aveti acordul proprietarului.

Programele de tip CGI, Chat room-uri, Forumuri pot fi utilizate de catreClient in masura in care nu afecteaza in mod negativ performantaserverului. In momentul in care se constata ca un anumit programutilizeaza unele resurse in mod excesiv, Top Level Hosting va notificaClientul despre acest lucru. Daca in termen de 24 de ore, Clientul nu remediaza problema contul Clientului poate fi suspendat sau scriptul dezactivat fara notificarea prealabila.

Spam

Spam-ul, trimiterea de mesaje electronice nesolicitate de destinatari, avand continut comercial sau nu, este strict INTERZIS, cu exceptia cazului in care destinatarul si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari. Comunicarile comerciale prin emai trebuie facute cu respectarea legislatiei in vigoare.

La o prima incalcare a acestei clauze Top Level Hosting va suspenda furnizarea serviciilor Clientului. Reactivarea contului se face numai dupa achitarea unei penalitati de 100 RON + TVA. In cazul constatarii unei noi abateri Clientul va fi obligat la plata unei penalitati de 5000 RON + TVA, iar contul va fi sters de pe serverele Top Level Hosting. In cazul nerespectarii acestei clauze, tarifele pentru serviciile achitate in avans nu se ramburseaza, iar Clientul trebuie sa isi achite integral obligatiile restante.

In cazul in care un Client este suspectat ca a trimis spam, acesta trebuie sa puna la dispozitia Top Level Hosting toate datele solicitate necesare pentru a contacta integral sau aleatoriu pe unii din destinatarii mesajelor trimise, pentru a primi confirmarea ca intr-adevar emailurile trimise lor sunt legitime.

Top Level Hosting nu este raspunzator pentru posibilitatea de a trimite/primi emailuri catre serverele noastre de pe adrese de email/IP-uri/serverede email ale unor terte parti/domenii dovedite a trimite spam. In acest caz ne rezervam dreptul a bloca orice comunicare dinspre respectivele surse de spam, cel putin pana la rezolvarea dovedita de catre proprietarii surselor respective a tuturor problemelor care tin de spam.

Cron Jobs

Nu permitem rularea de scripturi prin cronuri setate la intervale mai mici de 15 minute.

Servicii suplimentare

Top Level Hosting nu este obligat sa instaleze alte programe sau sa modifice parametri programelor folosite pe servere atunci cand Clientul doreste sa foloseasca alte scripturi, care necesita activarea altorprograme software pe serverele Top Level Hosting.

Backup

Top Level Hosting realizeaza backup-urile zilnic, la fisiere, adrese email, bazade date. Acest lucru nu reprezinta o obligatie a Top Level Hosting, deaceea Top Level Hosting nu ofera nici o garantie Clientului ca toatedatele, materialele si informatiile sunt recuperate in cazul uneidefectiuni a sistemului sau pur si simplu a unei solicitari a Clientului de a recupera datele mai vechi. Clientul este singurul responsabil de intretinerea si salvarea de siguranta (back-up) a datelor si informatiilor stocate prin serviciu prin intermediul optiunii de Backup a panoului de administrare sau prin modalitati manuale de backup ale fisierelor, bazelor de date, emailurilor.

Securitatea

In momentul activari serviciilor Clientul va primi un nume de utilizator si oparola, necesare accesari contului. Clientul este responsabil pentru mentinerea in conditii de securitate a numelui de utilizator si a parolelor.

Clientul este raspunzator de toate activitatile ce se desfasoara in contul sau/si orice actiuni efectuate in legatura cu numele domeniului sau indiferent daca utilizarea se face cu sau fara voia Clientului.

Clientul se obliga sa colaboreze cu Top Level Hosting in scopul asigurarii securitatii accesului la serviciile oferite si sa aduca la cunostintaacestuia orice actiune care reprezinta sau ar putea reprezenta unatac la securitatea serverelor.

Clientul se obliga sa ia toate masurile necesare pentru a nu permite utilizarea serviciilor puse la dispozitia sa de catre Top Level Hosting in scopuri ilegale conform legislatiei romane si internationale in vigoare sau in scopul prejudicierii, in orice mod, a unor terte persoane, fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, prin diferite modalitati.

Top Level Hosting nu isi asuma responsabilitatea pentru orice pierdere sau paguba care tine de posibilitatea Clientului de a o remedia.

Clientulnu are voie sa incalce sau sa incerce sa incalce securitatea serverelor Top Level Hosting, a oricarei retele saua oricarui cont,inclusiv, fara a se limita la,

(1)accesarea de date care nu sunt destinate clientului,

(2)incercarea de a accesa servicii, informatii, site-uri, sisteme sau retele informatice pentru care nu are permisiunea sa le acceseze,

(3)incercarea de a identifica vulnerabilitatile unui astfel de sistem,retea sau serviciu

(4)transmiterea de "ip flood" (cantitati mari de pachete ipcatre o adresa sau un grup de adrese), in scopulincarcarii reteleisi/sau a calculatoarelor destinatie, determinand astfel o functionare necorespunzatoare a retelei si/sau a calculatoarelor destinatie, side asemenea, utilizarea oricarei alte metode de supraincarcare asistemului informatic al destinatarului (de tipul “denial ofservice”, "Flooding", "Mail Bombing" sau"Crashing")

(5)expedierea de mesaje avand header-ul contrafacut (anonime sau subidentitatea unui alt utilizator).

(6)declansarea oricarei actiuni in vederea obtinerii de servicii la careutilizatorul nu are dreptul.

Top Level Hosting va coopera cu autoritatile care investigheaza incalcareasecuritatii sistemelor sau retelelor altor site-uri, inclusiv cu autoritatile care investigheaza fapte penale. Clientii care incalcasecuritatea sistemelor sau retelelor pot fi trasi la raspundere prinprocese civile sau penale.

raspunderea contractuala

Top Level Hosting nu este raspunzator pentru folosirea incorecta a serviciului, pentru folosirea serviciilor in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul Contract, in concordanta cu legislatia in vigoare.

Top Level Hosting nu este responsabil pentru pierderile de date sau oricepierderi economice, directe sau indirecte, indiferent de felul lor,datorate unor intarzieri, transferuri gresite sau nereusite, restrictiei sau intreruperii serviciilor furnizate prin prezentul Contract, bugurilor sau altor erori.

Top Level Hosting nu va fi sub nici o forma responsabil pentru perioada denefunctionare a serverelor datorata actiunilor utilizatorilor sau fluctuatiilor in consistenta internetului.

Top Level Hosting nu va fi raspunzator fata de Client, utilizatori sau terte persoane pentru nici o dauna, pierdere de profit, beneficiinerealizate, ratarea unor oportunitati de afaceri sau alte pierderisuferite de Client, direct sau indirect, ca urmare a utilizari sauimposibilitatii utilizarii serviciului, erori, defecte,omisiuni, intarzieri in operatii sau transmisii sau orice altaneregula a bunului mers al servicului.

Top Level Hosting nu isi asuma responsabilitatea privind receptionarea de catre Client a informatiilor cu caracter ilegal sau prejudiciabile in oricemod pentru acesta sau pentru terte persoane. Top Level Hosting nu isi asuma responsabilitatea privind acuratetea, integritatea, calitatea,corectitudinea si claritatea oricarei informatii receptionate sau transmise de Client.

Top Level Hosting nu isi asuma responsabilitatea pentru nerespetarea termenelor limita, pentrustergerea, nefurnizarea sau stocarea eronata a oricarei forme decomunicare sau oricaror setari personalizate utilizate de Client.

Top Level Hosting nu garanteazaca serviciul se potriveste exact cerintelor Clientului., serviciul vafunctiona neintrerupt, in siguranta si fara erori si ca orice eroarea software-ului va fi corectata.

Top Level Hosting nu este raspunzator pentru continutul nici unu site Web, altuldecat cele care ii apartine, Clientul este singurulresponsabil pentru forma, continutul sau exactitatea materialor siinformatiilor postate pe siturile proprii.

Top Level Hosting nu este responsabil de eventualele daune cauzate de serviciilefurnizate si nu ofera garantii de nici un fel pentru aceste servicii.

Top Level Hosting are dreptul sa interzica de indata, fara preaviz si fara nicio alta formalitate, accesul pe site ori accesul la serviciu al oricarui Client ori al oricarei persoane care incalca in orice modoricare dintre clauzele prezentului Contract.

Daune

Clientul intelege si accepta ca incalcarea in orice mod a prevederilor prezentului Contract nu poate angaja in nici un mod raspunderea Top Level Hosting, ci numai raspunderea Clientului.

Top Level Hosting isi rezerva dreptul de a suspenda orice cont care aduce prejudicii altor Clienti, de a sterge continutul acestor conturi side a solicita despagubiri pentru aceste prejudicii.

Pentr unerespectarea obligatiilor mentionate in Contract sau prevazute de legislatie si sunt in legatura cu prezentul Contract, Clientul va putea fi obligat la plata de despagubiri pana la repararea integrala a prejudiciului suferit de Top Level Hosting sau de catre terti.

Clientul se obliga sa despagubeasca Top Level Hosting sau terte persoane care ausuferit daune de orice natura provocate de Client in mod direct saunu si sa suporte orice costuri, taxe sau eventuale cheltuieli pentruremedierea problemelor cauzate, in cazul dovedirii culpabilitatii sale. In cazul in care eventuale daune solicitate de catre terti sunt datorate nerespectarii de catre Client a obligatiilor ce ii revin, responsabilitatea ii apartine in exclusivitate Clientului.

Clientul este de acord sa nu ceara despagubiri si sa nu traga la raspundere Top Level Hosting pentru nici o pretentie rezultata din utilizarea serviciului care prejudiciaza Clientul sau o terta parte.

Suma totala a daunelor solicitate de Client pentru orice motiv si care ar putea fi achitata de Top Level Hosting nu va putea depasi in nici un mod si in nici un caz suma totala a tarifelor (taxelor) achitate de catre Client.

garantii

30 de zile banii inapoi garantat

Daca in primele 30 de zile de la activarea contului Clientul nu este complet satisfacut de calitatea serviciilor sau de suportul primit, acesta poate solicita, si primi inapoi banii platiti in avans pentru abonamentele degazduire. Continuarea Contractului dupa perioada de 30 de zile a garantiei presupune acceptarea implicita a conditiilor tehnice incare serviciile sunt oferite.

Urmatoarele servicii nu sunt incluse in Garantia de 30 de zile: taxele pentru inregistrarea numelor de domeniu (nationale si/sau internationale), taxele achitatepentru serverele dedicate, serviciile comandate in calitate de reseller, si orice alte taxe achitate pentru servicii optionale altele decat cele din oferta standard.

Garantia este valabila doar daca Clientul respecta prevederile prezentului Contract.


Garantia - Uptime 99.5%

Sa asigure o disponibilitate a serviciilor (uptime) de cel putin 99.5% pe an, din momentul activarii serviciilor.

Pentru intreruperi in furnizarea serviciului, peste durata contractuala si inregistrate la Top Level Hosting se va acorda o reducere care se vacalcula proportional cu durata totala de nefunctionare din cuprinsul perioadei de facturare. Reducerea acordata de Top Level Hosting este celmult egala cu tarifele corespunzatoare perioadei de facturare.

Se considera intrerupere a furnizarii serviciului orice intrerupere neanuntata. Nu se vor lua in calcul:

(a)intreruperile pentru efectuarea de lucrari de intretinere/inlocuire aechipamentelor, anuntate prin email de catre Top Level Hosting Clientuluicu cel putin 24 de ore inainte. Acestea vor putea avea o durata de maxim 3 ore / luna.

(b)intreruperile datorate culpei Clientului sau a unor terti pentru care Top Level Hosting nu este tinut sa raspunda;

(c)intreruperi datorate fortei majore, asa cum este definita in Contract.

Durata intreruperii se contorizeaza din momentul inregistrarii sesizarii decatre Top Level Hosting (se va acorda un numar de inregistrare, mentionanddata si ora exacta a primirii acesteia) pana la momentul rezolvariiei de catre Top Level Hosting.

Cu exceptia garantiilor stipulate in acest Contract, toate celelalte garantii ce ar putea deriva sunt excluse pana la limita prevazuta de lege.

suport

Top Level Hosting se angajeaza sa furnizeze asistenta tehnica Clientilor sai si sa raspunda la sesizarile de deranjament ale Clientului, aferente serviciilor contractate, in cel mai scurt timp.

Sesizarile pot fi facute prin mijloacele online care vor fi puse la dispozitie de catre Top Level Hosting (email, sistem de tichete, etc.). Sesizarile trebuie facute in termen de maximum 24 de ore, calculate din momentul aparitiei problemei reclamate. Clientul va primi un raspuns in termende maxim 24 de ore de la anuntarea acestora Solutionarea reclamatiei se va efectua in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii, solutia urmand a fi comunicata numai in cazul respingerii reclamatiei si putand fi la randul ei contestata in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Formularea si inregistrarea reclamatiei nu suspenda obligatia Clientului de a plati sumele datorate.

Top Level Hosting va instiinta cu minim 24 ore inainte orice modificare, upgrade sau operatiuni de intretinere care ar putea afecta buna functionare aserviciilor Clientului.

confidentialitate

Top Level Hosting va asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate de Client sau solicitate de la acesta, cu exceptia situatiei in care divulgarea acestor date este realizata cu acordul prealabil al Clientului dat in baza prezentului Contract, la cerereaunor terti autorizati sau pentru prestarea unor servicii de catreterti (precum tiparire si/sau expediere facturi, servicii decolectare a debitelor, etc) in vederea executarii Contractului.

Clientul este de acord ca datele cu caracter personal, incluzand codul numeric personal, sa fie prelucrate de Top Level Hosting in scopul executarii prezentului Contract, respectiv pentru activare, facturare, relatii cu clientii, recuperarea sumelor datorate, in scopul verificarii respectarii prevederilor Contractului etc, inregistrarii si rezervarii de nume de domeniu pe seama Clientului cat si in scop promotional, cu respectarea drepturilor Clientului prevazute de lege. In cazul in care aceste operatiuni sunt realizate de catre terte parti, datele cu caracter personal vor putea fi comunicate acestora in vederea executarii Contractului. Clientul isi va putea retrage oricand consimtamantul pentru utilizarea datelor sale personale in scop promotional printr-o cerere.

Clientul in baza unei cereri transmise in scris catre Top Level Hosting are urmatoarele drepturi prevazute de lege:

(a) dreptul de informare,

(b) dreptul de acces la date,

(c) dreptul de interventie asupra datelor,

(d) dreptul de opozitie,

(e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,

(f) dreptul de a se adresa justitiei.

forta majora

Forţa majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul Contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointapartilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea Contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Forta majora include dar nu se limiteaza la: evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, fenomene naturale, cutremure, embargouri, sabotaj, conflicte de munca, actiunea sau inactiunea guvernului, a altor retele sau a altor autoritati competente, manifestari deviolenta, rea intentie, stricaciuni de proportii, interventia unor persoane neautorizate, chiar accidentale, lipsa de semnal cauzata de intreruperi de energie electrica, bruiaje electrice sau electromagnetice exterioare sau variatii de tensiune din reteaua de alimentare cu energie electrica, defectiunile aparute la echipamentele Clientului.

legea aplicabila. litigii

Legea care guverneaza raporturile juridice nascute intre parti prin semnarea prezentului Contract, este legea romana.

Ambele parti vor depune maximum de efort pentru solutionarea, pe cale amiabila si in spiritul prevederilor contractuale, a litigiilor de orice natura izvorate din executarea prezentului Contract.

Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, competenta apartine organelor de drept.

dispozitii finale

Clientul declara ca a luat la cunostinta despre termenii si conditiile Contractului, de tarifele serviciilor si de clauzele specifice serviciilor si este de acord sa respecte clauzele prezentului Contract.

 
Logare
Direct Admin
Webmail
Avantaje
30 de zile banii inapoi garantat
Angajament de calitate
Stiri
MySQL Upgrade
Probleme tehnice la RNC
Contact  Termeni si conditii  Confidentialitate 
Copyright © Host Expert